Arkiv

Fra 2018:

 • Viktig informasjon om lading av elbil på eksisterende anlegg i Akebakkeskogen borettslag:
  Informasjonsskriv vedrørende lading på eksisterende anlegg – fra styret.
  Informasjonsskriv angående lading av elbil – av Teknisk boligelektro AS.
  [26.12.2018]
 • Styret informerer nr 4 2018 [26.12.2018]
 • Protokoll fra ordinær generalforsamling 6.juni 2018 [20.12.2018]
 • Savner du lademuligheter for elbil i Akebakkeskogen?
  Styret inngikk tidlig i november en avtale om å utarbeide et forprosjekt med tanke på å utruste borettslaget med lademuligheter for elbil. Forprosjektet skal avklare nødvendig infrastruktur og beskrive en helhetlig løsning. Omfanget av løsningen er basert på en tidligere beboerundersøkelse hvor mange ga uttrykk for at elbil var, eller vil bli, aktuelt i relativt nær framtid. Forprosjektet skal også gi en kostnadsoversikt over en gjennomføring av løsningen.
  Arbeidet er kommet godt i gang og forprosjektet skal være ferdig tidlig neste år. [03.12.2018]
 • Eiendomsskatt – USBL rydder nå opp i fakturarotet! Fra USBL får vi presisert at de som allerede har betalt eiendomsskatten del 2 med purregebyr og det hele, vil få dette kreditert. USBL flytter beløpet over til riktig faktura.
  Oppsummert betyr dette:
  Se bort fra mottatt inkassovarsel fra BBL Inkasso. Faktura for eiendomsskatten del 2 vil komme som en «vanlig» USBL faktura med det første. USBL rydder opp for de som allerede har betalt eiendomsskatten del 2, inkludert evt. purregebyr. [30.11.2018]
 • Har du mottatt inkassovarsel for ikke innbetalt eiendomsskatt? Her er viktig informasjon fra vår forretningsfører USBL:
  «På grunn av en systemfeil hos forretningsfører har ikke fakturaer for eiendomsskatt blitt sendt ut til andelseiere. Dette medfører at alle andelseiere har fått inkassovarsel. Nye fakturaer blir sendt ut denne uken, og mottatt inkassovarsel kan sees bort fra. Vi beklager det inntrufne» [22.11.2018]
 • Bymiljøetaten ønsker å utarbeide en reguleringsplan som skal gi mulighet for nødvendig utvikling av Grefsenkleiva/Trollvannskleiva. Multiconsult er innleid av Bymiljøetaten i forbindelse med planarbeidet. Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som eier grunnen, og arealene leies ut til Oslo skisenter AS som drifter alpinanlegget.
  Det ble nedsatt en beboergruppe i Akebakkeskogen borettslag etter generalforsamlingen i 2018, for å følge dette planarbeidet. Kontaktperson for beboergruppen er Ulrike Jüse (55 B).
  Saksinnsyn får du her: Grefsenkollen og Trollvann – Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg. (Saksnummer 201802070 – Reguleringssak) [20.11.2018]
 • De nye postkassene ble tatt i bruk mandag 1. oktober. Det gjelder riktignok bare for rødt, hvitt og blått felt.
  Det vil settes opp nye postkasser også for grønt felt. Dette har, imidlertid, tatt tid da det må etableres egne, solide stativer for postkassene på grønt felt. [28.10.2018]
 • Avfallsbeholderne for matavfall, plastavfall og restavfall ble vasket og rengjort i løpet av september måned. [28.10.2018]
 • Høstdugnaden blir lørdag 20. oktober kl 10-13. Felles grilling skjer fra kl. 12. Det vises forøvrig til oppslag om dugnaden på hvert felt.
  Det blir satt ut containere fredag 19. og disse blir stående fram til mandag 22. oktober.
 • Aktivitetsdag og sommerfest lørdag 25. august: Vi minner om at Miljøutvalget arrangerer aktivitetsdag lørdag 25. august, med fest for de voksne på kvelden tilsvarende i fjor. Vi oppfordrer alle til å melde seg på, dette blir bra! – Påmelding til Miljøutvalget innen 22. august.  
 • Styret informerer nr 3 2018 (juni).
 • Obs! Sted for generalforsamling onsdag 6.juni kl. 18 er Grefsenkollen Restaurant, slik det stod i separat følgebrev. På selve heftet med innkalling og sakspapirer er det feilaktig oppgitt Haraldsheim – vennligst se bort fra dette!
 • Vårdugnaden blir onsdag 25. april kl 17-20. I forkant (kl. 17) serveres grillmat som en enkel middag – og så blir det mer grill og drikke etter at arbeidet er utført.
  24. – 26. april vil det stå 3 stk. containere til hage- og diverse avfall. Containerne vil være plassert mot fjellsiden mellom hvitt og grønt felt, på snuplassen ved blått felt, og på ballplassen. Det skilles ikke mellom grøntavfall og annet avfall i containerne. Containerfirmaet sorterer avfallet.
 • Tyveriforsøk: Noen har forsøkt å stjele sykler siste døgn, det rapporteres om slipespor på låser. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke at slikt er godt låst. Sjekk også låser på boder! [17.04.2018]
 • Navn på postkasseskilt: Hver enkelt leilighet må selv melde inn navn som man skal ha på postkassene. Det er tre ulike måter du kan velge for dette (velg kun én). Husk fristen 23. mars! [15.03.2018]
  1. Fylle ut skjema du har fått utdelt, og levere dette til styrerepresentanten på ditt felt.
  2. Sende en epost til styret med nødvendig informasjon. Bruk gjerne dette Excel-arket, og legg det ved e-posten.
  3. Gå til denne siden og fyll inn nødvendig informasjon. Husk å trykke på «Send»-knappen nederst!
 • Styret informerer nr 2 2018 (mars).
 • Snø og brøyting: Vi har en mer snørik vinter enn på mange år. Det medfører utfordringer når det gjelder brøyting og snørydding. Styret er regelmessig – flere ganger i uka – i kontakt med kommunen og Vaktmesterkompaniet (VK). Kommunen har ansvar for brøyting av selve Akebakkeskogen, mens VK tar seg av våre indre områder. I tillegg bruker vaktmester vår egen snøfreser til å rydde småveier, parkeringslommer og andre steder hvor det er egnet. Styret er aktive i sin tilbakemelding til de nevnte instanser, og er tydelige når vi mener det brøytes for dårlig. Samtidig er vi ikke alene med våre utfordringer, Oslo Kommune har tusenvis av klager så langt denne vinteren. Kapasiteten er kort sagt sprengt over hele byen. Vi vurderer også fortløpende bortkjøring av snø, men også her er kapasiteten sprengt – vi oppfordrer hver og en til ikke å måke sin snø ut i gangveiene, det vanskeliggjør brøytejobben for VK, samt skaper problemer for folk som går forbi. I mellomtiden må vi oppfordre folk til tålmodighet og forståelse for at situasjonen er ekstraordinær.
  Tips(1): Jo flere som melder om manglende brøyting, jo større prioritet kan vi håpe på. Du kan melde inn her.
  Tips(2): Kommunen har oversikt over veier som skal ryddes for snø. Dessverre står vi ikke der enda, men klikk på denne linken, så kan du følge med (se under «Planlagt bortkjøring av snø i område Vest») [12.02.2018]
 • Styret informerer nr 1 2018 (januar).
 • Ny postkasseplassering. Som beskrevet i Styret Informerer, samt i brev fra Posten, så får vi ny plassering av postkasser – i større grad gruppert sammen. Posten har godkjent våre forslag til plassering, som er vist på denne siden. [18.01.2018]
 • Innsamling av juletrær skjer lørdag 13. januar mellom 12:30 og 12:45. Stedet er krysset Akebakkeskogen – Grefsenkollveien. Kun trær som ligger her i det nevnte tidsrom blir hentet! (Kilde: Renovasjonsetaten) [02.01.2018]

Fra 2017:

 • Styret informerer nr 3 2017 (desember).
 • Juletrefesten 2018 blir på Disen gård 08. januar kl 17-19. Det blir tradisjons tro pølser, kaker, gang rundt juletre, tryllekunstner og nisse. Påmelding til akebakkeskogen.miljoutvalg@gmail.com. Det kommer etter hvert oppslag på oppslagstavler også [11.12.2017]
 • Nabovarslingsrutiner v/utbygging er tydeligere spesifisert – se nytt pkt. 6 på denne siden[16.10.2017]
 • Innbrudd i boder! Vi har fått melding om innbrudd i boder på hvitt og grønt felt natten til lørdag 7. oktober. Vi oppfordrer alle til å sjekke låser, og ellers være på vakt. [07.10.2017]
 • Høstdugnaden avholdes lørdag 21. oktober. Vi håper flest mulig kan stille, det blir sosialt, hyggelig og nyttig! Vær oppmerksom på tidligere start enn vanlig! Mer informasjon finner du her. [07.10.2017]
 • Styret informerer nr 2 2017 (september). Protokollen fra GF som det refereres til er kun delt ut i postkasser, og er bevisst utelatt her på nettsiden.
 • Utbedring av fotballbanen: I uke 39 vil fotballbanen bli utbedret i form av skraping, valsing og ny grus. Vi har også problemer med lyset på banen, og nytt armatur må bestilles.[15.09.2017]
 • Gravearbeid på blått felt: I uke 38 vil det pågå et noe omfattende reparasjonsarbeid med muren utenfor 92 og 93. Vi beklager ulempene det måtte medføre.[15.09.2017]
 • Postkasseplassering: Alle(?) beboere har mottatt brev fra Posten hvor vi blir bedt om å flytte kassene til nye fellesstativer, ett per felt (med unntak av grønt, hvor det er foreslått to). Styret ser utfordringen med slik samkjøring uten overordnet koordinering, og har derfor tatt initiativ til videre samtaler med Posten. Vi er ikke helt fornøyd med de foreslåtte plasseringene, og vil komme med egne forslag. Posten har signalisert vilje til å forlenge tidsfristen. Men en ting er sikkert; vi må komme Posten i møte – de som motsetter seg flytting av kassen til fellesstativ må iflg. Posten hente sin post på postkontoret.[15.09.2017]
 • Husk Akebakkedagen lørdag 26 august! Vi minner om denne. Det er bra med påmeldte på dagen, men til voksenfesten (musikk & quiz) på kvelden er det fortsatt god plass – kom igjen, dette blir gøy!. Les mer her.[22.08.2017]
 • Endring i rutiner for nabovarsling v/utbygging ble vedtatt på GF i juni 2017, se pkt. 4 og 5 på denne siden. [17.08.2017]
 • Feil hos Canal Digital. Beklageligvis er det driftsproblemer for øyeblikket, Canal Digital jobber med saken. Oppdatert: Feilen ble løst på morgenen 26.07. (Er du Telenor-kunde, privat eller via arbeid, så finnes reserveløsning for bredbånd ved feil. Les mer her.) [25.07.2017]
 • Miljøetaten i kommunen har bedt om lov til å sjekke våre søppelrom for å se effekten av kildesortering etter besøksrunden i mars. Styret har sagt ja til dette, så da vet dere hvorfor fremmede tilsynelatende «snuser» ved våre avfallsdunker fredag 7. juli. [04.07.2017]
 • P-Rom og eiendomsskatt. På årets generalforsamling ble det etterlyst veiledning hvordan man selv kan måle denne type areal, som igjen danner grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Skatteetaten har veiledning for dette; les mer her og her. [19.06.2017]
 • Brunsnegler – tips! Brunsnegler er en realitet, også hos oss. Oppslag om råd og tips rundt dette henges opp på hvert felt. Du kan også lese oppslaget ved å klikke her. [07.05.2017]
 • Generalforsamling 2017: Avholdes på Grefsenkollen Restaurant, torsdag 8. juni kl. 18:00. Frist for å melde saker er 1. mai.[14.04.2017]
 • Aktivitetsdagen blir i år lørdag 26. august. Hold av datoen! Nytt av året er at det også blir moro for de voksne på kveldstid. Mer informasjon kommer…. [08.04.2017]
 • Vårdugnad blir torsdag 27. april kl. 17-20. Det blir enkel grilling i forkant, og «ordentlig» grilling når man er ferdig. Så her er det all grunn til å møte! Dersom du ikke har anledning, så kontakt medlemmer av Miljøutvalget – de har kanskje oppgaver du kan gjøre til andre tidspunkter. Klikk her for mer informasjon (kopi av oppslag). [08.04.2017]
 • Styret informerer nr 1 2017 (mars).
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 1. mars 2017. [20.03.2017]
 • Besøk fra Renovasjonsetaten torsdag 16. mars. De ønsker å informere, samt svare på spørsmål, om kildesortering. Dette som en del av et opplegg hvor alle husholdninger i byen skal besøkes. Planen er at de dukker opp en gang i løpet av ettermiddag/kveld 16. mars.  [16.03.2017]
 • Dårlig vanntrykk – problem løst! Fra søndag morgen (29/1) og fram til ettermiddag torsdag (2/2) har det vært dårlig vanntrykk. Det var en feil i vårt eget pumpehus som bl.a. krevde bestilling (og ventetid) på nye deler. Alt skal nå være normalt igjen. Feilen berørte grønt, blått og hvitt felt.  [02.02.2017]
 • Innsamling av juletrær skjer lørdag 14. januar mellom 12:30 og 12:45. Stedet er krysset Akebakkeskogen – Grefsenkollveien. Kun trær som ligger her i det nevnte tidsrom blir hentet! [04.01.2017]

Fra 2016:

 • Vær på vakt! Vi har fått info om uanmeldte gjester på døra som sier de kommer fra Canal Digital, men kanskje ikke gjør det…? Har du ikke bestilt service el.l., så vær litt skeptisk – kanskje be om legitimasjon? [15.12.2016]
 • Styret informerer nr 5 2016. [15.12.2016]
 • Juletrefest på Disen Gård 18.1.2017 kl. 17. Påmelding til Miljøutvalget (fortrinnsvis via epost) innen 13. januar. [2.12.2016]
 • Styret informerer nr 4 2016, inkludert signaloversikt for røykvarsler [2.11.2016]
 • Endring i rutiner for nabovarsling v/utbygging, se pkt. 3 på denne siden. [17.10.2016]
 • Støy – ta hensyn til naboen! Skal du pusse opp eller gjøre andre ting som medfører støy utover det normale, så varsle dine naboer på forhånd – for eksempel med en lapp i postkassa! Si noe om klokkeslett og total varighet på «prosjektet». Dette gjelder også ved arbeid på dagtid – husk at din nabo kanskje jobber skift eller er hjemme av andre grunner. Litt forhånds-info koster lite, men øker forståelsen og toleransen betydelig. [oppdatert 29.9.2016]
 • Feil på internett? Og mobilabonnement fra Telenor? Canal Digital har sammen med sin eier (Telenor) nå mulighet å gi deg mobil datakvote som nødløsning dersom feilen ikke løses med en gang. Les mer her. [oppdatert 29.9.2016]
 • Nye hentetider for renovasjon fra 3. oktober. Les mer her. [oppdatert 21.9.2016]
 • Styret informerer nr 3 2016.[oppdatert 31.8.2016]
 • Høstdugnad lørdag 5. nov kl 15-17:30. Info kommer på oppslag m.m.. [oppdatert 18.8.2016]
 • Eiendomsskatten: Ca halvparten av boenhetene må betale slik skatt. Les mer her. [oppdatert 20.7.2016]
 • Referat/protokoll fra Generalforsamling 7.6.2016 legges ikke ut for offentligheten, men distribueres til beboerne på et senere tidspunkt. [oppdatert 20.7.2016]

Fra 2015:

Fra 2014 og eldre:

 • Styret informerer nr 5 2014. (Pusse opp bad? SI IFRA! Elbiler/lading)
 • Kabel TV med en «grunnpakke» og Internettforbindelse er inkludert i husleien. Gå inn på siden til Canal Digital for å lese mer. Support gis av CD på Telefon: 06090, epost: kabel-tv@canaldigital.no, eller gå til hjemmesidens hjelpeside og start en chat. NB! Bruk av femsifrede tlf.nr med lang ventetid kan bli dyrt, spesielt fra mobil. Har du nettilgang, så anbefaler vi chat i stedet.
 • Styret informerer nr 4 2014. (Branninstruks. Møteplass for rødt+hvitt felt er ballbanen.
 • SI nr3 var kun til grønt felt
 • Referat fra Generalforsamling tirsdag 27.mai 2014.

© Akebakkeskogen Borettslag