ventilasjon
"

VENTILASJON

Vi gjentar oppfordringer fra tidligere: For å unngå fuktskader inne i leilighetene er det meget viktig at ventilasjonen står på hele tiden. Vifter skal ikke slås helt av - selv når de settes på minimum skal det være en viss aktivitet i viften. Har du konstant mye fukt - for eksempel på vinduene dine - er det et tegn på at ikke alt er i orden. Sjekk ev. også at ventilene øverst på vinduene er åpne - i alle fall noen av dem. For å kunne få god luftgjennomstrømning er man nemlig også avhengig av å kunne dra inn ny luft.

Kontakt vedlikeholdsansvarlig dersom du mistenker at noe er galt med ventilasjonen.


Siden er sist oppdatert 19.9.2003
© Akebakkeskogen Borettslag