nyhet "

VANNTRYKK OG PUMPESTASJON  


Vi har hatt feil både på det elektriske og på selve pumpene, og spesialister på de respektive områdene har foretatt ulike reparasjoner i den anledning. Det har vært ventetid på deler, og av den grunn har reparasjonsarbeidet dessverre dratt noe ut i tid. Arbeidet er nå avsluttet, men det kan fortsatt bli foretatt noen mindre justeringer av selve trykket. Det viser seg å ta litt tid å finne en "god balanse" mellom trykket på laveste (hvitt) og høyeste (grønt) felt.

Borettslaget har selv ansvaret for drift og vedlikehold av pumpestasjonen, men uten at vi har noen form for serviceavtale, vaktordning etc. som kan hjelpe oss når problemer oppstår. Dette er en klar svakhet, og Styret har iverksatt tiltak for å rette på dette.

Plages du med lavt trykk bør du i første omgang undersøke om "feilen" kan ligge i silene til kranene på bad/kjøkken. Disse bør skrus av og renses etter perioder med vekslende trykk da trykkforskjeller kan medføre at partikler i ledningene løsner og blir liggende i silene.

Dersom du etter de nevnte tiltak fortsatt mener trykket er for lavt, så kontakt vedlikeholdsansvarlig. Enkelte steder må litt større tiltak til.


Siden er sist oppdatert 4.9.2003
© Akebakkeskogen Borettslag