Leca-piper
"

LECA-PIPER

På bakgrunn av de presseoppslagene som har vært den siste tiden om brannfarlige leca-piper, har Styret vært i kontakt med teknisk avdeling i USBL. Det er ikke dokumentert at bruk av Leca-piper har forårsaket branner. En slik pipe (som alle andre piper) representerer først et risikoproblem dersom den er feilmontert (f.eks. ikke tett). 

Vi har ingen indikasjoner på at piper er feilmontert i vårt borettslag. USBL mener derfor at det ikke er nødvendig med noen tiltak e.l. i denne sammenheng. Mer informasjon finnes www.leca.no


Siden er sist oppdatert 21.11.2003
© Akebakkeskogen Borettslag