Grefsenkollen og Trollvann – Utvidelse av alpinanlegg

Oslo kommune ønsker reguleringsplan for utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg for Grefsenkollen og Trollvann. Området ligger tett ved Akebakkeskogen borettslag og etter ordinær generalforsamling 6.juni 2018 ble det dannet en beboergruppe som skulle følge saken og prosessen framover.
Ulrike Jüse tok på seg å lede beboergruppen. Ulrike kan kontaktes på tlf. 41191375 eller epost ulrikejuese@gmail.com.

Informasjon fra beboergruppa i Akebakkeskogen v/Ulrike Jüse

Akebakkeskogen 04.05.2019

Lenker:

Tiltaksbeskrivelse, Grefsenkollen og Trollvann

Saksinnsyn, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Kommentar i Aftenposten, 6. mars 2019, av Ulrike Jüse

Kart over reguleringsområdet:

Kart over reguleringsområdet - Grefsenkleiva og Trollvannskleiva.

Beboergruppa ønsker å gjøre oppmerksom på følgende hovedbekymringer:

Vår løype/turvei som krysser Grefsenkleiva kan bli borte eller lagt om. Planforslaget beskriver ikke om og hvordan turveien som per i dag krysser ved varmestua skal ivaretas. Varmestua og heishus som ligger ved turveien skal rives og terrenget her skal løftes ved å fylle opp med masse for å anlegge en gjennomgående nedkjøring fra toppen til parkeringen på Årvoll. Vår løype vil dermed bli liggende midt i en nedkjøring og må da enten fjernes eller føres nedom parkeringsplassen. Sistnevnte vil gi mange flere høydemeter og man vil måtte ta av seg skia for å krysse over parkeringen på Årvoll.

Store terrengendringer i Grefsenkleiva vil også ha betydning for fremkommelighet på stier som krysser alpinbakken, både sommer og vinter. Dessuten vil mye skog i randsonen forsvinne pga steinfyllinger.

Akebakken-turveien vil miste skogen på østsiden. Grensen av reguleringsområdet går bland annet helt inntil Akebakken (turveien til Grefsenkollrestaurant), og selv om det i denne første utvidelsen ikke vil utvide løypene helt frem ditt, så vil dette skje på sikt. Reguleringsområdet er mye større for å åpne muligheter for å enkelt utvide nedkjøringene senere. Det betyr at turveien/Akebakken kommer på sikt til å ligge i siden av alpinbakken og ikke i skogen som nå.

Sommeraktiviteter som downhill-sykling i anlegget kan gi en stor press og slitasje på stiene utenfor alpinbakken.

Mer biltrafikk opp Grefsenkollveien. Hovedmålet med utvidelsen av anlegget er økt kapasitet og dermed større bruk. Alle brukere vil komme med bil og parkeringen er planlagt på toppen av Grefsenåsen. Her skal parkeringskapasiteten dobles. Parkering i bunn av Grefsenkleiva vil bli mindre.

Mer lysforurensing. Modernisering av anlegget betyr også et nytt lysanlegg med langt kraftigere lys og høyere lysmaster. Dette vil lyse opp større arealer av hele Grefsenåsen.