Parkeringsregler

Søknader sendes parkeringsansvarlig i styret.

Akebakkeskogen borettslag disponerer i alt 148 ulike parkeringsplasser. Det er totalt 147 leiligheter i borettslaget slik at alle husstander skal gis mulighet for oppstilling til bil nr. 1.

Antall plasser:

Tregarasjer 74 (pris pt. 367.67kr /mnd)
Betonggarasjer 27 (pris pt. 267.67kr /mnd)
Markplass med motorvarmer 12 (pris pt. 167.67kr /mnd)
Vanlig markplass 35 (pris pt. 117.67kr /mnd)
Ved skifte av plass, eller tildeling av ny plass, kommer et tillegg på 625 kroner(pt. 2014) til USBL. Dette er obligatorisk og betales for kontorarbeid ved fakturering og kontroll av tildelinger garasjer/uteplasser.

Borettslaget disponerer alle biloppstillingsplasser (garasjer/markplasser), og andelseiere leier disse ved månedsleie.

Andelseier kan ikke overføre garasje/ parkeringsplass til andre – f.eks. til ny andelseier når andel/leilighet selges.

Mange andelseiere har 2 biler. De som har leid markplass til bil nr. 2 vil kunne beholde disse, såfremt ikke noen andre andelseiere ønsker å leie plassene til sin bil nr.1. I slike tilfeller må leietakerne vike. Da vil ansiennitet telle.

Ved oppsigelse av garasje ved f.eks. flytting skal garasje tildeles etter ansiennitet i borettslaget.

Forutsetningen for at ansiennitet skal gjelde, er at den som er interessert er registrert hos parkeringsansvarlig i styret før garasjen blir ledig.

Unntatt for ansiennitetsreglene er overføring av andel i henhold til vedtektenes §5 tredje ledd, tredje og fjerde punktum – dvs til ektefelle eller barn. I disse tilfellene vil ny andelseier ha førsterett på garasje som har vært leid av tidligere andelseier. Ansiennitetsreglene gjelder også for de som ønsker garasje med en annen standard eller beliggenhet enn den som leies.

Til fellesgarasjene blir leietaker tildelt en nøkkel. I tillegg kan man for 550 kr. kjøpe en elektronisk portåpner (av parkeringsansvarlig – se styrets sammensetning).

Borettslaget disponerer i dag noen oppmerkede gjesteparkeringsplasser, og disse finnes ved de hvite tregarasjene til venstre ved begynnelsen av Akebakkeskogen – 6 stk. og ved søppelskuret ved det blå feltet – 2 stk.

Med så få gjesteplasser i området kan ikke andelseierne benytte disse til egen biloppstilling.