radon

RADON

Styret har mottatt henvendelser fra beboere som lurer på om radon-nivået i borettslaget er så høyt at det bør iverksettes tiltak. Radonmålinger ble foretatt vinteren 1999/00, og resultatene fra disse målingene ga ikke indikasjoner på at det var grunnlag for å iverksette tiltak. Det ble den gang foretatt målinger på alle feltene, og verdiene lå godt under den anbefalte tiltaksgrensen. Styret kan derfor ikke se at det skulle være behov for ytterligere oppfølging av denne saken

Siden er sist oppdatert 21.11.2003
© Akebakkeskogen Borettslag