Styret

Fra 20. juni 2017 foretrekker vi at epost-henvendelser til styret og styremedlemmer i hovedsak går til borettslagets mailadresse; akebakkeskogen@gmail.com. Dette av arkiveringshensyn, samt at det i de fleste tilfeller gir raskest behandling. Enklere spørsmål og mer «uformelle» henvendelser kan foretas direkte til den enkelte.

Dagens styre:

NavnAnsvarsområdeHusnrValgtKontaktinformasjon
Styreleder:
Gina Kristiansen
-2019akebakkeskogen@gmail.com

93626557
Anders Lundstadsveen2023
Helga Birgitte Aasdalen612021979 67 902
Stein Tenden36A2022971 28 657
Håkon Haugsbø93A2022906 78 369

Varamedlemmer:

  • Karl-Inge Eidsvik
  • Linn Furuvald Næss
  • Kristin Olaussen Iversen
  • Lynn Rosentrater

Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på to år, mens varamedlemmer velges for ett år (ref. vedtektene).

Administrativt

E-postadresse USBL: usbl@usbl.no

Forretningsfører:

USBL
Arbeidersamfunnets Plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo Tlf.: 22 98 38 00
Telefax: 22 98 38 01

Boligselskapets revisor er KPMG AS