Styret

Fra 20. juni 2017 foretrekker vi at epost-henvendelser til styret og styremedlemmer i hovedsak går til borettslagets mailadresse; akebakkeskogen@gmail.com. Dette av arkiveringshensyn, samt at det i de fleste tilfeller gir raskest behandling. Enklere spørsmål og mer «uformelle» henvendelser kan foretas direkte til den enkelte.

Dagens styre:

NavnAnsvarsområdeHusnrValgtKontaktinformasjon
Styreleder:
Gina Kristiansen
-2019akebakkeskogen@gmail.com

93626557
Sidsel Vatne49B2019915 10 448
Øyvind Mellbye4A2021974 33 237
Helga Birgitte Aasdalen612021979 67 902
Rune Groven76B2020474 03 070

Varamedlemmer:

  • Karl-Inge Eidsvik (rødt felt)
  • Linn Furuvald Næss (hvitt felt)
  • Peter Anders Ehrstedt (grønt felt)
  • Einar Saltnes (blått felt)

Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på to år, mens varamedlemmer velges for ett år (ref. vedtektene).

Administrativt

Forretningsfører:

USBL
Arbeidersamfunnets Plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo Tlf.: 22 98 38 00
Telefax: 22 98 38 01

Vår korrekte fakturaadresse er viktig å bruke (oppdatert pr 01.01.2020):

Akebakkeskogen borettslag
956235251
Postboks 2740
7439 TRONDHEIM

Boligselskapets revisor er KPMG AS