Avfallssortering

Referanse: Husordensregler §3

Akebakkeskogen borettslag ønsker å være et grønt borettslag, hvor avfallssortering inngår som en naturlig del. Ved å være flinke med avfallssortering, er vi miljøbevisste, samtidig som vi sparer penger. Derfor har vi forsøkt å tilrettelegge best mulig for dette. Det er hengt opp «avfallsveivisere» ved alle søppelskurene, og merk blant annet følgende:

«Vanlig søppel» koster penger å få fjernet

Papir, papp og drikkekartonger hentes gratis

Matavfall leveres i de grønne posene, plast i blå poser.

Glass og hermetikk kastes i containerne ved bussholdeplassen

Søppelberget i Oslo øker med en million tonn årlig! Du kan bidra til å redusere problemet ved å sortere avfallet ditt.

Prøv kildesorteringsappen: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/dette_vil_jeg_bli_kvitt_avfallstyper/