Grefsenkollen/Grefsenåsen

Grefsenåsen er et høydedrag lengst sørvest i Lillomarka.DJI06495+edit_mini Grefsenkollveien fører til toppen hvor en restaurantbygning
ble oppført i 1927. Høyeste punkt er Grefsenkollen (377 moh.).
Grefsenåsen er et populært tur- og rekreasjonsområde og blir benyttet til mange ulike aktiviteter –
fra ordinær mosjon, trening, sykling og skiidrett til klatring og hangglider.
Østre Grefsen har vært i Olsenslektens eie fra 1854. Det var Iver Bredo Olsens interesse for hjembygden
som gjorde at Grefsenåsen ble bevart og utlagt til folkepark. Saken hadde ofte vært oppe blant kommunestyrets representanter, og Iver Bredo Olsen hadde tilbudt seg å selge deler av Grefsenåsen til kommunen for en rimelig penge mot at den ikke skulle bebygges, men utlegges til folkepark. Han fikk mange gode tilbud på eiendommen fra kakser som ville ha seg en skikkelig utkikkstomt. I 1912 solgte han 1350 mål av Grefsenåsen til Aker og Kristiania kommuner i fellesskap for 120 000 kroner mot at den ikke skulle bebygges.
Under andre verdenskrig hadde tyskerne kontrollen over stedet. Det tok noen år etter krigen før stedet på 50- og 60-tallet igjen fikk svært stor besøksmengde og område rundt ble flittig benyttet til diverse sportsaktiviteter. Grefsenåsen er også i dag
et populært tur- og rekreasjonsområde og blir benyttet til mange ulike aktiviteter – fra ordinær mosjon, trening, sykling og skiidrett til klatring, hanggliding og paragliding.

Kilde: wikipedia