Multimur
"

Bakgrunn: Akebakkeskogen borettslag har mange leiligheter hvor underetasjens bakvegg er under bakkeplan. Det har vist seg at fukt ofte trenger inn i konstruksjonen og skaper problemer i form av muggsopp og råte, noe som gir et dårlig inneklima.

For flere år siden bestemte styret at denne ”multimuren” som vender inn mot terreng under bakkeplan skal repareres / bygges om. Denne prosessen tar ca 8-10 uker per leilighet.

Først rives veggen helt ned inn til betongen. Betongen slipes, pusses og vaskes med klorin slik at den skal bli ren for muggsopp. Etter endt tørketid bygges veggen opp igjen etter en ”oppskrift” utarbeidet av Mycoteam, USBL og vår vaktmester.

Hvorfor ikke drenere?
Styret fant ut at det ville bli altfor dyrt å grave og drenere rundt alle kjelleretasjer i borettslaget. Derfor måtte utbedringen skje ”innenfra”.

Praktisk gjennomføring
I rive og pusse-fasen er det viktig at veggen som skal repareres lukkes inne for å hindre spredning av støv og muggsopp-sporer. Dette gjøres ved å montere opp en skillevegg i plast, - noe som begrenser bruksarealet i leiligheten. Deretter følger en tørkefase på 3-5 uker hvor betongen får tørke ved hjelp av ”avfuktere” som plasseres i rommet.

Når veggen er tørr, bygges den opp igjen på en slik måte at den tåler fukt uten å danne muggsopp eller råte. Markplater blir lagt inntil betongen. Ny innervegg blir fundamentert på nylonklosser for å løfte veggen fra gulvet. Isolasjon og gipsplater monteres. Vi sørger for å bygge ny vegg i samme utførelse som den som stod der før (f. eks gipsplater, panel eller tapet). Dersom man ønsker en standardheving med dyrere materialer, må dette bekostes av beboer.

Arbeidet utføres som hovedregel av vår vaktmester. I enkelte tilfeller har vi leid inn Polygon, som er et anerkjent firma som gjør slike jobber.

Det er som regel fullt mulig å bo i leiligheten mens arbeidet pågår. Dersom det avdekkes mye muggsopp eller at beboer har allergier eller andre helseproblemer, kan det imidlertid være et godt råd at man har et annet sted å bo mens rivearbeidene pågår. For de fleste er det største problemet kanskje støyen fra tørkemaskinene (avfukterne) som står og går hele døgnet i 3-5 uker. Imidlertid vil støyen som regel ikke høres fra soverom med lukket dør. Det må også påregnes en del byggestøv. Det kan være lurt å rydde unna en del møbler og småting.

Beboere som har baderom som omfattes av byggeprosessen må regne med mer ”ubehag” siden baderomsveggen også må rives.

Kostnader
Det sier seg selv at denne prosessen tar tid og koster penger. Som nevnt viser det seg at 8-10 uker er ”cirka-tiden” fra start til ferdigstillelse. Kostnadene blir belastet borettslagets vedlikeholdsbudsjett, og styret har gjort regning med 2-3 slike jobber i året. (Borettslagets forsikringsordning kan ikke benyttes. Vi må dekke alt selv.)

Det er ønskelig at jobben gjøres ifm eierskifte, for da står leiligheten oftest tom i en periode.

Styret dekker kun kostnadene relatert til selve jobben. Andre kostnader dekkes ikke (som pakking og rydding, lager, vask av leilighet etter endt jobb eller standardheving). De som velger eller må bo borte mens arbeidet utføres, må selv dekke kostnadene forbundet med det.

Beboere med allergi vil bli prioritert.

Igangsettelse godkjennes av styret i hvert enkelt tilfelle. Styret kan også si nei til igangsettelse når man ser at kostnadene vil føre til overskridelse av vedlikeholdsbudsjettet.

Siden er sist oppdatert 11.6.2010
© Akebakkeskogen Borettslag