Skader og forsikring

FORSIKRING

Når en skade oppstår, kontaktes styrets ansvarlig i forsikringssaker, samt USBL. Prosedyre ved bygningsmessige forsikringssaker:
Ved alvorlige skader (akutt vannlekkasje etc.) og hvor ingen fra styret er tilgjengelige, må en likevel skaffe håndverker snarest for å begrense skadens omfang. Eksempelvis kan en håndverker anskaffes gjennom døgntjenesten til borettslagets forsikringsselskap.Videre saksgang er:

  1. Borettslagets forsikringsansvarlig fyller ut skademelding og sender den til USBL som registrerer skaden. 
  2. USBL kontakter en takstkonsulent i forsikringsselskapet som avtaler besiktelse med beboeren.
  3. Etter besiktigelsene utarbeides en takstrapport som beskriver hvilke arbeider som skal utføres til hvilken pris.


Etter dette må beboer følge opp:
Reparasjonsarbeider skal utføres som beskrevet i takstrapporten og rapporten overleveres til den håndverker som skal utføre arbeidet. Beboer må selv avtale med håndverker som skal utbedre skaden.
Faktura for arbeidet sendes fra beboer til borettslaget som forskutterer regninger fra håndverkere før samlet erstatningskrav sendes til forsikringsselskapet.