Hjem!

logoKjære beboer!
Velkommen til Akebakkeskogen borettslags nettsider!

Her finner du praktisk informasjon om det å bo i Akebakkeskogen borettslag.
«Hestens helvede og kjelkeakerens paradis» ble Akebakken (eller Grefsenbakken) kalt i gamle dager. Bakken ble anlagt i 1925 og gikk fra Grefsenkollen sportsstue og ned til Grefsenkollveien/Kjelsåsveien. Nå går den gjennom vårt borettslag. Der Akebakken kommer ned fra Grefsenkollen er det et gammelt sandtak. Sanden er en del av Grefsenmorenen, og i overkant av sandtaket (210 m.o.h.) sto havet ved slutten av istiden for ca. 10 000 år siden.(øvre marine grense).
Borettslaget ble bygget i 1982-1984 av Block Watne. Vår forretningsfører er


Siste nyheter: (eldre dokumenter finnes i nyhetsarkivet)

 • Har din eiendomsskatt økt?
  Det har nylig vært endel henvendelser om økning i eiendomsskatt, men styret har ingen innvirkning på dette. Styret videreformidler skatteseddel fra kommunen til USBL, som fakturerer den enkelte andelseier. Så spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til Oslo kemnerkontor. [16.05.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»:
  Det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling på Haraldsheim, tirsdag 14.mai kl. 18:00. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble lagt i alle postkasser mandag 6.mai. Velkommen! [08.05.2019]
 • Saken om detaljregulering av Grefsenkleiva.
  Arbeidet med reguleringsplan som skal gi mulighet for nødvendig utvikling av Grefsenkleiva/Trollvannskleiva er fortsatt under utarbeidelse. Det avholdes et informasjonsmøte om detaljreguleringen på Grefsenkollen restaurant onsdag 8.mai 2019 kl. 18:00. Beboergruppen i Akebakkeskogen som ledes av Ulrike Jüse vil selvsagt delta. Ønsker du å vite mer om beboregruppen eller ønsker du å hjelpe til, ta kontakt med Ulrike.
  Lenke til informasjon fra beboergruppen v/Ulrike, samt kontaktinformasjon. [05.04.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»: NB! NB!
  Planlagt dato for ekstraordinær generalforsamling endres fra onsdag 8.mai til tirsdag 14.mai kl. 18:00. Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt på Haraldsheim. [30.04.2019]
 • Styret informerer nr 2 2019 og vedlegg til Styret informerer om ledige verv i borettslaget:
  Skriv til beboerne fra valgkomiteen med svarslipp [20.04.2019]
 • Forslag til endringer i husordensregler. Styret ønsker å gjøre endringer på husordensreglene og ta dette opp til avstemming på ordinær generalforsamling onsdag 5.juni. Beboerne oppfordres til å lese gjennom og evt. komme med innspill.
  Forslag til endring av husordensreglene. [20.04.2019]
 • Vårdugnaden blir torsdag 25. april kl 17-20. Det blir satt ut 4 stk. containere til hage- og diverse avfall. Containerne vil være plassert på den kommunale veien ved hvitt og grønt felt, på snuplassen ved blått felt, og på ballplassen.
  Feiemaskin vil feie veiene neste dag. Husk derfor å samle det som skal feies opp inn mot midten av veien. Se også oppslag om dugnaden på avfallsskurene.
  Oppslag om vårdugnad 2019. [11-12.04.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»: Teknisk boligelektro AS har mer eller mindre avsluttet forprosjektet og styret har mottatt et pristilbud på infrastruktur. Det er fortsatt noen avklaringer som må gjøres, men ut fra de føringene
  styret har gitt så har det framkommet et oversiktlig løsningsforslag, samt prisantydning for dette.
  Neste trinn er å gi informasjon til beboerne i Akebakkeskogen, kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og be bebeboerne om råd og aksept for låneopptak og igangsetting av selve prosjektet for å få infrastrukturen på plass.
  Ekstraordinær generalforsamling planlegges lagt til onsdag 8.mai. [10.04.2019]
 • Generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag vil bli avholdt på Grefsenkollen, onsdag 5.juni 2019 kl 18:00.
  Frist for innmelding av saker er 15.mars 2019 (se forøvrig «Styret informerer nr 1 2019»). [25.02.2019]
 • Styret informerer nr 1 2019 og vedlegget til Styret informerer:
  Varsel om befaring av Norsk Brannvern [08.02.2019]
 • Norsk Brannvern kommer på befaring i borettslaget onsdag 13. og torsdag 14.februar, mellom klokken 17:00 og 21:00. Onsdag besøkes Akebakkeskogen 1A – 61 og torsdag besøkes Akebakkeskogen 62A – 93B. Norsk brannvern vil teste røykvarslere, utføre batteribytte, samt utføre enkel kontroll av slukker. Se eget vedlegg til «Styret informerer» som nå deles ut for flere detaljer. [05.02.2019]
 • Nye postkasser på grønt felt har nå endelig kommet på plass fordelt på to stativer. Postbudet har vært litt vel ivrig og allerede begynt å fordele post i de nye kassene. Nøkler blir delt ut ikveld, onsdag 16.januar, og kassene tas i bruk umiddelbart. [16.01.2019]
 • Nye regler for fakturering av parkering i borettslaget. USBL melder at det blir endring i rutinene for fakturering av leie av garasjeplass og biloppstillingsplass på vegne av borettslaget. Endringen gjelder fra 1.januar 2019 og medfører at leien for parkering endres til månedlig fakturering. [10.01.2019]

Fra 2018:

 • Viktig informasjon om lading av elbil på eksisterende anlegg i Akebakkeskogen borettslag:
  Informasjonsskriv vedrørende lading på eksisterende anlegg – fra styret.
  Informasjonsskriv angående lading av elbil – av Teknisk boligelektro AS.
  [26.12.2018]
 • Styret informerer nr 4 2018 [26.12.2018]
 • Protokoll fra ordinær generalforsamling 6.juni 2018 [20.12.2018]
 • Savner du lademuligheter for elbil i Akebakkeskogen?
  Styret inngikk tidlig i november en avtale om å utarbeide et forprosjekt med tanke på å utruste borettslaget med lademuligheter for elbil. Forprosjektet skal avklare nødvendig infrastruktur og beskrive en helhetlig løsning. Omfanget av løsningen er basert på en tidligere beboerundersøkelse hvor mange ga uttrykk for at elbil var, eller vil bli, aktuelt i relativt nær framtid. Forprosjektet skal også gi en kostnadsoversikt over en gjennomføring av løsningen.
  Arbeidet er kommet godt i gang og forprosjektet skal være ferdig tidlig neste år. [03.12.2018]
 • Eiendomsskatt – USBL rydder nå opp i fakturarotet! Fra USBL får vi presisert at de som allerede har betalt eiendomsskatten del 2 med purregebyr og det hele, vil få dette kreditert. USBL flytter beløpet over til riktig faktura.
  Oppsummert betyr dette:
  Se bort fra mottatt inkassovarsel fra BBL Inkasso. Faktura for eiendomsskatten del 2 vil komme som en «vanlig» USBL faktura med det første. USBL rydder opp for de som allerede har betalt eiendomsskatten del 2, inkludert evt. purregebyr. [30.11.2018]
 • Har du mottatt inkassovarsel for ikke innbetalt eiendomsskatt? Her er viktig informasjon fra vår forretningsfører USBL:
  «På grunn av en systemfeil hos forretningsfører har ikke fakturaer for eiendomsskatt blitt sendt ut til andelseiere. Dette medfører at alle andelseiere har fått inkassovarsel. Nye fakturaer blir sendt ut denne uken, og mottatt inkassovarsel kan sees bort fra. Vi beklager det inntrufne» [22.11.2018]
 • Bymiljøetaten ønsker å utarbeide en reguleringsplan som skal gi mulighet for nødvendig utvikling av Grefsenkleiva/Trollvannskleiva. Multiconsult er innleid av Bymiljøetaten i forbindelse med planarbeidet. Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som eier grunnen, og arealene leies ut til Oslo skisenter AS som drifter alpinanlegget.
  Det ble nedsatt en beboergruppe i Akebakkeskogen borettslag etter generalforsamlingen i 2018, for å følge dette planarbeidet. Kontaktperson for beboergruppen er Ulrike Jüse (55 B).
  Saksinnsyn får du her: Grefsenkollen og Trollvann – Utvidelse av alpinanlegg med nye løyper og nybygg. (Saksnummer 201802070 – Reguleringssak) [20.11.2018]
 • De nye postkassene ble tatt i bruk mandag 1. oktober. Det gjelder riktignok bare for rødt, hvitt og blått felt.
  Det vil settes opp nye postkasser også for grønt felt. Dette har, imidlertid, tatt tid da det må etableres egne, solide stativer for postkassene på grønt felt. [28.10.2018]
 • Avfallsbeholderne for matavfall, plastavfall og restavfall ble vasket og rengjort i løpet av september måned. [28.10.2018]
 • Høstdugnaden blir lørdag 20. oktober kl 10-13. Felles grilling skjer fra kl. 12. Det vises forøvrig til oppslag om dugnaden på hvert felt.
  Det blir satt ut containere fredag 19. og disse blir stående fram til mandag 22. oktober.
 • Aktivitetsdag og sommerfest lørdag 25. august: Vi minner om at Miljøutvalget arrangerer aktivitetsdag lørdag 25. august, med fest for de voksne på kvelden tilsvarende i fjor. Vi oppfordrer alle til å melde seg på, dette blir bra! – Påmelding til Miljøutvalget innen 22. august.  
 • Styret informerer nr 3 2018 (juni).
 • Obs! Sted for generalforsamling onsdag 6.juni kl. 18 er Grefsenkollen Restaurant, slik det stod i separat følgebrev. På selve heftet med innkalling og sakspapirer er det feilaktig oppgitt Haraldsheim – vennligst se bort fra dette!
 • Vårdugnaden blir onsdag 25. april kl 17-20. I forkant (kl. 17) serveres grillmat som en enkel middag – og så blir det mer grill og drikke etter at arbeidet er utført.
  24. – 26. april vil det stå 3 stk. containere til hage- og diverse avfall. Containerne vil være plassert mot fjellsiden mellom hvitt og grønt felt, på snuplassen ved blått felt, og på ballplassen. Det skilles ikke mellom grøntavfall og annet avfall i containerne. Containerfirmaet sorterer avfallet.
 • Tyveriforsøk: Noen har forsøkt å stjele sykler siste døgn, det rapporteres om slipespor på låser. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke at slikt er godt låst. Sjekk også låser på boder! [17.04.2018]
 • Navn på postkasseskilt: Hver enkelt leilighet må selv melde inn navn som man skal ha på postkassene. Det er tre ulike måter du kan velge for dette (velg kun én). Husk fristen 23. mars! [15.03.2018]
  1. Fylle ut skjema du har fått utdelt, og levere dette til styrerepresentanten på ditt felt.
  2. Sende en epost til styret med nødvendig informasjon. Bruk gjerne dette Excel-arket, og legg det ved e-posten.
  3. Gå til denne siden og fyll inn nødvendig informasjon. Husk å trykke på «Send»-knappen nederst!
 • Styret informerer nr 2 2018 (mars).
 • Snø og brøyting: Vi har en mer snørik vinter enn på mange år. Det medfører utfordringer når det gjelder brøyting og snørydding. Styret er regelmessig – flere ganger i uka – i kontakt med kommunen og Vaktmesterkompaniet (VK). Kommunen har ansvar for brøyting av selve Akebakkeskogen, mens VK tar seg av våre indre områder. I tillegg bruker vaktmester vår egen snøfreser til å rydde småveier, parkeringslommer og andre steder hvor det er egnet. Styret er aktive i sin tilbakemelding til de nevnte instanser, og er tydelige når vi mener det brøytes for dårlig. Samtidig er vi ikke alene med våre utfordringer, Oslo Kommune har tusenvis av klager så langt denne vinteren. Kapasiteten er kort sagt sprengt over hele byen. Vi vurderer også fortløpende bortkjøring av snø, men også her er kapasiteten sprengt – vi oppfordrer hver og en til ikke å måke sin snø ut i gangveiene, det vanskeliggjør brøytejobben for VK, samt skaper problemer for folk som går forbi. I mellomtiden må vi oppfordre folk til tålmodighet og forståelse for at situasjonen er ekstraordinær.
  Tips(1): Jo flere som melder om manglende brøyting, jo større prioritet kan vi håpe på. Du kan melde inn her.
  Tips(2): Kommunen har oversikt over veier som skal ryddes for snø. Dessverre står vi ikke der enda, men klikk på denne linken, så kan du følge med (se under «Planlagt bortkjøring av snø i område Vest») [12.02.2018]
 • Styret informerer nr 1 2018 (januar).
 • Ny postkasseplassering. Som beskrevet i Styret Informerer, samt i brev fra Posten, så får vi ny plassering av postkasser – i større grad gruppert sammen. Posten har godkjent våre forslag til plassering, som er vist på denne siden. [18.01.2018]
 • Innsamling av juletrær skjer lørdag 13. januar mellom 12:30 og 12:45. Stedet er krysset Akebakkeskogen – Grefsenkollveien. Kun trær som ligger her i det nevnte tidsrom blir hentet! (Kilde: Renovasjonsetaten) [02.01.2018]

Tips oss dersom det er noe du savner eller du har spørsmål!
(Eldre dokumenter finnes i nyhetsarkivet)

Styret kan kontaktes på akebakkeskogen@gmail.com.

DJI06478+edit+miniature_m2© Akebakkeskogen Borettslag

Siste innlegg