Hjem!

logoKjære beboer!
Velkommen til Akebakkeskogen borettslags nettsider!

Her finner du praktisk informasjon om det å bo i Akebakkeskogen borettslag.
«Hestens helvede og kjelkeakerens paradis» ble Akebakken (eller Grefsenbakken) kalt i gamle dager. Bakken ble anlagt i 1925 og gikk fra Grefsenkollen sportsstue og ned til Grefsenkollveien/Kjelsåsveien. Nå går den gjennom vårt borettslag. Der Akebakken kommer ned fra Grefsenkollen er det et gammelt sandtak. Sanden er en del av Grefsenmorenen, og i overkant av sandtaket (210 m.o.h.) sto havet ved slutten av istiden for ca. 10 000 år siden.(øvre marine grense).
Borettslaget ble bygget i 1982-1984 av Block Watne. Vår forretningsfører er


Siste nyheter: (eldre dokumenter finnes i nyhetsarkivet)

 • Styret informerer nr 1 2023 – varsel om GF
 • Styret informerer nr 5 2022
 • Styret informerer nr 4 2022
 • Informasjon om brøyting
 • Protokoll generalforsamling 2022
 • Styret informerer nr 3 2022
 • Bystyrets detaljregulering for ny vannforsyning
 • Styret informerer nr 2 2022
 • Styret informerer nr 1 2022
 • Protokoll ekstraordinær generalforsamling 23 11 21
 • Ekstraordinær generalforsamling 23.11.2021
 • Brev fra Rambøll ang. setningsmålinger/nivellement
 • Protokoll generalforsamling Juni 2021
 • Styret informerer nr 5 2021
 • Styret informerer nr 4 2021
 • Styret informerer nr 3 2021
 • Alpinanlegget i Grefsen- og Trollvannskleiva
 • Styret informerer nr 2 2021
 • Utkobling av strøm 18.2.2021
 • Styret informerer nr 1/2021
 • Bestilling av ladeboks til ladeanlegg
 • Spørsmål og svar om ladeanlegg
 • Styret informerer nr 9/2020
 • Styret informerer nr 8/2020
 • Styret informerer nr. 7/2020
 • Graveplan ladeanlegg
 • Oppdatering Aktivitetsplass
 • Etablering av Aktivitetsplass
 • Protokoll ordinær generalforsamling 2020
 • Styret informerer nr. 6/2020
 • Innspill fra beboerne ønskes av MU til planlagt aktivitetsplass!
  Det ble delt ut et spørreskjema i alle postkasser igår, 17.juni, for å samle innspill fra beboerne i forbindelse med den planlagte aktivitetsplassen som MU har arbeidet med. Det ble vedtatt på årets GF, 15.juni 2020, at borettslaget ønsker å gjennomføre etablering av aktivitetsplass med blant annet god økonomisk støtte fra USBL.
  For å komme igang så raskt som mulig oppfordres beboerne å komme med innspill ved å fylle ut skjema og levere MU så snart som mulig og aller helst innen fredag 19.juni. Her er også en kopi av skjemaet:
  Spørreskjema for innspill til planlagt aktivitetsplass
  Mer utfyllende informasjon kan du også finne på denne siden:
  Aktivitetsplass i Akebakkeskogen. [18.06.2020]
 • Påminnelse om generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag som vil bli avholdt på Thon Hotel Storo, mandag 15.juni 2020 kl 18:00.
  Innkalling til generalforsamling 2020 ble lagt i de hvite postkassene på torsdag 4.juni og/eller fredag 5.juni.
  I sakslista finner vi blant annet «Infrastruktur til ladbare biler», som har vært gjenstand for mange spørsmål det siste året. En sak om å etablere en «Aktivitetspark» finner vi også i sakslista, foruten noen utbyggingssaker og forslag til endelig avklaring på «Tillegg i felleskostnadene for utbygget areal» som styret og noen av andelseierne har arbeidet med i ganske lang tid.
  Styret håper på godt oppmøte og minner om at en andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn èn andelseier. [09.06.2020]
 • Styret informerer nr 3 2020 er nå delt ut i postkassene. [22.05.2020]
 • Generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag vil bli avholdt på Thon Hotel Storo, mandag 15.juni 2020 kl 18:00. Fra 15. juni vil det være mulig for Akebakkeskogen borettslag å avholde generalforsamling som kan gjennomføres nesten som normalt. Smittervernreglene vil ivaretas ved at det blant annet benyttes stort nok lokale hos Thon Hotel Storo.
  Formell innkalling til generalforsamling sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet. [20.05.2020]
 • Styret informerer nr 2 2020 ble delt ut i postkassene 11.-12.mai. [22.05.2020]
 • Sykkeltyveri av låst sykkel!
  Fra beboer er det meldt om tyveri av en dyrere sykkel natt til onsdag 13.mai. Sykkelen var låst, men låsen var klippet opp. Familiens andre sykler var urørte. Dette minner veldig om et planlagt tyveri av noen som har sett seg ut akkurat denne sykkelen. Alle beboere oppfordres til å følge godt med egne og naboens eiendeler! [14.05.2020]
 • Vårdugnaden 2020 foregår i år over flere dager og uten noen sosial samling. Det oppfordres til å etterfølge myndighetenes retningslinjer om å holde tilstrekkelig avstand. Det har i dag, torsdag 23.04, blitt utplassert containere. Disse blir stående til søndag 26.04. NB: Det er ikke planlagt med ekstra tømming av containerne før henting på søndag. Det er bestilt feiebil som skal feie de indre veiene i borettslaget på mandag 27.04. Grus feies mot midten av veien.
  Mer utfyllende informasjon henger som oppslag på avfallsskurene.
  [23.04.2020]
 • Oppdatert plan for maling av blått felt.
  En oppdatert plan viser at arbeidene vil starte i uke 19 (uke 19 starter 4.mai). Det er bygningene nr 74-75 og 76-80 som har oppstart fra uke 19. Arbeidet på blått felt vil pågå til et stykke ut i august. Det blir gitt flere detaljer om arbeidene og om framdriftsplanen etterhvert. [19.04.2020]
 • Blått felt skal males nå til sommeren.
  Styret har akseptert et tilbud på maling av blått felt, og arbeidene vil etter planen starte i slutten av april. Arbeidet vil pågå helt fram til første halvdel av august. Beboerne vil motta flere detaljer vedrørende arbeidene og om framdriftsplanen. [21.03.2020]
 • Brev fra valgkomitéen til alle andelseiere i Akebakkeskogen borettslag.
  Kan du tenke deg å ta på deg et verv i borettslaget de neste to årene? Dersom du sier ja til å være styremedlem må du regne med å sette av en del tid.
  Miljøutvalget bidrar til et godt bomiljø med blant annet årlige dugnader og sosiale arrangementer. Dette krever periodevis innsats.
  I tillegg trenger vi varamedlemmer til mange verv. Vær forberedt på spørsmål fra valgkomitéens medlemmer i tiden framover.
  Informasjonsskriv til alle andelseiere fra valgkomitéen, inklusiv svarslipp, er lagt i alle postkasser i løpet av UKE 11 2020.
  Hilsen Valgkomitéen 2020 v/Bjørg Thorvik Helgen, Akebakkeskogen 5A [15.03.2020]
 • Generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag vil bli avholdt på Grefsenkollen, onsdag 3.juni 2020 kl 18:00.
  Frist for innmelding av saker er 29.mars. (NB! I Styret informerer Nr 1 2020 oppgis fristen på ett sted til å være 13.mars, men det er altså feil.). [23.02.2020, 01.03.2020]
 • Styret informerer nr 1 2020 (dette er korrigert versjon). Original versjon ble delt ut i postkassene i februar. [22.05.2020]
 • Husk å holde garasjeporter låset!
  Fra beboer er det i dag rapportert om innbrudd i garasje hvor ett sett hjul nå mangler.
  Beboere oppfordres til i mest mulig grad å holde garasjeporter låst. Dersom låsen er dårlig eller den av en eller annen grunn ikke fungerer tilfredsstillende, ta kontakt med styret (helst e-post) slik at vaktmester kan kobles inn og følge opp saken. [23.01.2020]

Fra 2019:

 • Miljøutvalget inviterer til Akebakkeskogens juletrefest på Disen gård 6.januar
  Informasjon om juletrefesten og påmelding kommer i egne oppslag på avfallshusene, samt kopien av oppslaget her Velkommen til Juletrefest 2020.
  Minner om påmeldingsfrist 3.januar. [17.12.2019]
 • Styret informerer nr 5 2019 er nå delt ut i postkassene. [15.12.2019]
 • Beplantning i Akebakkeskogen borettslag – tilstandsvurdering og tilhørende rapport. Bar Bakke Landskapsarkitekter AS har på oppdrag fra styret gjort en tilstandsvurdering av alle trær i borettslaget. Dette som en del av et grunnlag for en 5 års gjennomgang. Rapporten gir noen retningslinjer for bevaring og felling av trær, ut fra visse perspektiver.
  Det er utført registreringer og vurderinger på hvert felt i borettslaget, som beskrevet i hver sin vurdering. Disse vurderingene er så benyttet som grunnlag for den sammenstilte rapporten.
  Vurdering av vegetasjon Rødt felt
  Vurdering av vegetasjon Hvitt felt
  Vurdering av vegetasjon Grønt felt
  Vurdering av vegetasjon Blått felt
  Rapport Akebakkeskogen
  Eventuelle synspunkter og tilbakemeldinger kan sendes til styret som epost. [11.12.2019]
 • Husk å låse dører, boddører, samt sikre gjenstander med verdi!
  Beboere oppfordres til å være nøye med å låse dører og boddører, samt sikre egne verdigjenstander mot tyveri. Styret har fått melding fra en beboer om at uvedkommende har blitt observert natt til idag mens denne uvedkommende personen lusket rundt ved inngangsdøren og undersøkte om boddøren var åpen. Styret ønsker samtidig å minne om viktigheten av at alle låser sine garasjeporter. [24.11.2019]
 • Befaring med representanter fra Bymiljøetaten ble gjennomført onsdag 13.november 2019. Nederste del av Akebakken er som kjent i en sørgelig forfatning etter regnværet og overvannet som førte til flom ned langs turveien i retning mot Frennings vei. Skadene på turveien skjedde på kvelden onsdag 4.september etter en dag med kontinuerlig regnvær.
  Vår kontakt i Bymiljøetaten gir nå signaler om at det jobbes for å få reparert skadene på turveien så fort som mulig. Samtidig er det forståelse for at det er et grunnleggende problem rundt bekkelukkingen nordøst for broen mellom blått og grønt felt. Dette er meldt inn som et eget investeringsprosjekt i 2020. [19.11.2019]
 • Minner om parkeringsbevisordningen som trådte i kraft fra og med 1.november 2019. Det har blitt delt ut 3 parkeringsbevis for hver boenhet og disse har blitt lagt i postkassene. Se forøvrig eget informasjonsskriv for flere detaljer om ordningen.[02.11.2019]
 • Det blir innført en parkeringsbevisordning i Akebakkeskogen borettslag fra 1.november 2019. Styret gjør dette i samarbeid med VestPark AS.
  Hver boenhet får utdelt 3 parkeringsbevis slik at besøkende kan legge et parkeringsbevis synlig i frontruten for å benytte en gjesteparkeringsplass. Parkeringsbevisene blir delt ut sammen med et informasjonsskriv. Her er kopi av informasjonsskriv for parkering.[16.10.2019]
 • Styret informerer nr 4 2019 er nå delt ut i postkassene. [01.10.2019]
 • Høstdugnaden blir lørdag 19. oktober kl 10-13. Det blir satt ut 4 stk. containere til hage- og diverse avfall. Containerne vil være plassert på den kommunale veien ved hvitt og grønt felt, på snuplassen ved blått felt, og på ballplassen. Det blir ikke bestilt feiebil til høstdugnaden. Se også oppslag om dugnaden på avfallsskurene.
  Oppslag om høstdugnad 2019.[22.09.2019]
 • Tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016 og 2017
  Styret har fått et skriv fra Kemnerkontoret og her gjengis deler av dette:
  Bystyret i Oslo vedtok 4. september 2019 å tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en tredjedel av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for 2017.
  Du trenger ikke å gjøre noe – Oslo kemnerkontor tar kontakt hvis de trenger opplysninger. Kommunen tilbakebetaler eiendomsskatten kun til samme kontonummer som den ble betalt fra.
  Tilbakebetalingen starter i slutten av september. Innen 31. oktober vil de aller fleste ha fått pengene inn på konto. [22.09.2019]
 • Protokoll fra ordinær generalforsamling avholdt på Grefsenkollen Restaurant onsdag 5.juni 2019 ligger her:
  Protokoll fra ordinær generalforsamling 5.juni 2019 [29.06.2019]
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling (infrastruktur for lading av elbil i Akebakkeskogen) ligger her:
  Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 14.mai 2019 [29.06.2019]
 • Aktivitetsdag og sommerfest i Akebakkeskogen lørdag 24.august!
  Miljøutvalget arrangerer aktivitetsdag og sommerfest med aktiviteter fra kl. 15:00 og voksenfest fra kl. 20:30. Det henger informasjon med flere detaljer på oppslagstavlene på avfallsskurene. Påmelding skjer til akebakkeskogen.miljoutvalg@gmail.com innen 17.august. Husk å oppgi antall barn og antall voksne, samt om det gjelder aktivitetsdelen og/eller voksenfesten. [19.06.2019, 23.06.2019]
 • Benytter skatteetaten riktige opplysninger ifm utregning av eiendomsskatt?
  Dersom du er usikker på hvilke opplysninger om din andel som er oppgitt på skatteseddelen og benyttes for utregning av eiendomsskatt, ta kontakt med styreleder (helst pr epost).
  Her er lenke til informasjon om «Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?» på Oslo kommune sine nettsider. Der ligger også lenke til skatteetaten sin endringsmelding dersom du ønsker å melde endringer i de opplysningene som skatteetaten har for din andel. [03.06.2019]
 • Oppfordring fra beboere i Boligsameiet Grefsen Panorama:
  Enkelte beboere i blokka liggende lengst mot nordvest i Grefsen Panorama har i løpet av sist vinter opplevd truende oppførsel fra ukjente personer omtrent der turveien krysser gangveien mellom hvitt felt og blått felt i Akebakkeskogen. Det har blitt kastet snøball og/eller stein mot den nærmeste blokka hos Grefsen Panorama. Beboere har fryktet knuste ruter. Det er ikke noe som tilsier at det er beboere fra Akebakkeskogen borettslag som har kastet snøball og/eller stein. Grefsen Panorama ønsker likevel å oppfordre oss i Akebakkskogen borettslag om å informere egne beboere slik at vi tar hensyn til våre naboer i Boligsameiet Grefsen Panorama. [02.06.2019]
 • Generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag vil bli avholdt på Grefsenkollen Restaurant, onsdag 5.juni 2019 kl 18:00.
  Innkallingen ble lagt i postkassene i dag, mandag 27.mai. Vel møtt! [27.05.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»:
  Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag 14.mai. Omtrent 50 andelseiere var representert tilsammen gjennom frammøte og med fullmakter. Styrets forslag til vedtak ble nedstemt. Det ble fremmet et benkeforslag som ble vedtatt:
  Styret får fullmakt til å utrede og etablere infrastruktur for borettslaget. Styret finner alternativer til infrastruktur og legger frem forslagene i ekstraordinær generalforsamling. [21.05.2019]
 • Har din eiendomsskatt økt?
  Det har nylig vært endel henvendelser om økning i eiendomsskatt, men styret har ingen innvirkning på dette. Styret videreformidler skatteseddel fra kommunen til USBL, som fakturerer den enkelte andelseier. Så spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til Oslo kemnerkontor. [16.05.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»:
  Det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling på Haraldsheim, tirsdag 14.mai kl. 18:00. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble lagt i alle postkasser mandag 6.mai. Velkommen! [08.05.2019]
 • Saken om detaljregulering av Grefsenkleiva.
  Arbeidet med reguleringsplan som skal gi mulighet for nødvendig utvikling av Grefsenkleiva/Trollvannskleiva er fortsatt under utarbeidelse. Det avholdes et informasjonsmøte om detaljreguleringen på Grefsenkollen restaurant onsdag 8.mai 2019 kl. 18:00. Beboergruppen i Akebakkeskogen som ledes av Ulrike Jüse vil selvsagt delta. Ønsker du å vite mer om beboregruppen eller ønsker du å hjelpe til, ta kontakt med Ulrike.
  Lenke til informasjon fra beboergruppen v/Ulrike, samt kontaktinformasjon. [05.04.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»: NB! NB!
  Planlagt dato for ekstraordinær generalforsamling endres fra onsdag 8.mai til tirsdag 14.mai kl. 18:00. Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt på Haraldsheim. [30.04.2019]
 • Styret informerer nr 2 2019 og vedlegg til Styret informerer om ledige verv i borettslaget:
  Skriv til beboerne fra valgkomiteen med svarslipp [20.04.2019]
 • Forslag til endringer i husordensregler. Styret ønsker å gjøre endringer på husordensreglene og ta dette opp til avstemming på ordinær generalforsamling onsdag 5.juni. Beboerne oppfordres til å lese gjennom og evt. komme med innspill.
  Forslag til endring av husordensreglene. [20.04.2019]
 • Vårdugnaden blir torsdag 25. april kl 17-20. Det blir satt ut 4 stk. containere til hage- og diverse avfall. Containerne vil være plassert på den kommunale veien ved hvitt og grønt felt, på snuplassen ved blått felt, og på ballplassen.
  Feiemaskin vil feie veiene neste dag. Husk derfor å samle det som skal feies opp inn mot midten av veien. Se også oppslag om dugnaden på avfallsskurene.
  Oppslag om vårdugnad 2019. [11-12.04.2019]
 • Prosjekt «Lading av elbil i Akebakkeskogen»: Teknisk boligelektro AS har mer eller mindre avsluttet forprosjektet og styret har mottatt et pristilbud på infrastruktur. Det er fortsatt noen avklaringer som må gjøres, men ut fra de føringene
  styret har gitt så har det framkommet et oversiktlig løsningsforslag, samt prisantydning for dette.
  Neste trinn er å gi informasjon til beboerne i Akebakkeskogen, kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og be bebeboerne om råd og aksept for låneopptak og igangsetting av selve prosjektet for å få infrastrukturen på plass.
  Ekstraordinær generalforsamling planlegges lagt til onsdag 8.mai. [10.04.2019]
 • Generalforsamling i Akebakkeskogen borettslag vil bli avholdt på Grefsenkollen, onsdag 5.juni 2019 kl 18:00.
  Frist for innmelding av saker er 15.mars 2019 (se forøvrig «Styret informerer nr 1 2019»). [25.02.2019]
 • Styret informerer nr 1 2019 og vedlegget til Styret informerer:
  Varsel om befaring av Norsk Brannvern [08.02.2019]
 • Norsk Brannvern kommer på befaring i borettslaget onsdag 13. og torsdag 14.februar, mellom klokken 17:00 og 21:00. Onsdag besøkes Akebakkeskogen 1A – 61 og torsdag besøkes Akebakkeskogen 62A – 93B. Norsk brannvern vil teste røykvarslere, utføre batteribytte, samt utføre enkel kontroll av slukker. Se eget vedlegg til «Styret informerer» som nå deles ut for flere detaljer. [05.02.2019]
 • Nye postkasser på grønt felt har nå endelig kommet på plass fordelt på to stativer. Postbudet har vært litt vel ivrig og allerede begynt å fordele post i de nye kassene. Nøkler blir delt ut ikveld, onsdag 16.januar, og kassene tas i bruk umiddelbart. [16.01.2019]
 • Nye regler for fakturering av parkering i borettslaget. USBL melder at det blir endring i rutinene for fakturering av leie av garasjeplass og biloppstillingsplass på vegne av borettslaget. Endringen gjelder fra 1.januar 2019 og medfører at leien for parkering endres til månedlig fakturering. [10.01.2019]

Tips oss dersom det er noe du savner eller du har spørsmål!
(Eldre dokumenter finnes i nyhetsarkivet)

Styret kan kontaktes på akebakkeskogen@gmail.com.

DJI06478+edit+miniature_m2© Akebakkeskogen Borettslag

Siste innlegg