Oppdatering etablering av lekepark

Fremhevet

Som flere har lagt merke til, er firmaet Klatrebarna i gang med arbeidet på Aktivitetsplassen. Planlagt tid for montering av apparater blir noen uker lengre grunnet at fjellet ligger allerede ca 15-25cm under bakken. Styret og MU har en tett dialog med firmaet og de har kommet med gode løsninger. Vi ser frem til at apparatene kan taes i bruk.  

Flere har spurt om kommunen ble varslet, og ja, det har blirt gjort.  Henvendelse og svar er tilgjengelig på Plan- og Byggningsetatens nettside, saksnr. 201917142. Ved spørsmål, ta kontakt med MU eller styret. 

Mvh Dana Stene 
for MU