Styret informerer nr. 6/2020

Infrastruktur til ladbare biler

Styret kan endelig informere om at det er inngått avtale om etablering av infrastruktur til ladbare biler. Det var til slutt tilbud fra Ladeklar som ble akseptert. 

Ladeklar har informert om at Lefdal Installasjon har fått tildelt oppdraget med selve installasjonen, og at det første som gjøres er å søke om ladeanlegg hos netteier Elvia. Behandlingstiden her tar dessverre noe tid (estimert 8 uker), men styret har bedt Ladeklar om å iverksette prosessen med videre prosjektering ift. graving osv. mens vi venter på svar fra Elvia. Vi håper derfor på at vi kan komme i gang med dette så snart som mulig. 

I forrige Styret informerer (nr. 5/2020) anmodet styret om at de som tenker seg ladepunkt å gi tilbakemelding om dette, slik at vi hadde et estimert antall ladebokser i forhandlinger med tilbyderne. Styret takker for alle tilbakemeldinger vi fikk i forbindelse med dette! Vi gjør oppmerksom på at dette imidlertid ikke regnes som noe bindende bestilling. Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon når det nærmer seg faktisk bestilling av ladebokser. Vi vil også komme nærmere tilbake med svar på spørsmålene som har kommet i forbindelse med dette. 

Etablering av Aktivitetsplass

På generalforsamlingen i juni i år ble det besluttet at planen om Aktivitetsplass skal realiseres. Deretter fikk alle andelseiere mulighet å svare på et spørreskjema og komme med innspill. På bakgrunn av svarene ble planene justert og konkretisert i samarbeid med firmaet Klatrebarna, som ble valgt til å lage Aktivitetsplassen. Det blir et stativ for egenvekt-trening, elipsemaskin, 2 snurre lekeapparater, lang sklie og en morsom hinderløype. 

Det er vektlagt at målet med Aktivitetsplassen er å tilrettelegge for aktivitet, trening, lek og rekreasjon for større barn, ungdom, voksne og eldre i borettslaget. Formålet er også at plassen kan bidra til å styrke trivsel, samhold og fellesskap på tvers av generasjoner, og fremme fysisk og psykisk helse for beboerne. 

Det planlegges at Klatrebarna og deres samarbeidspartnere starter arbeidet med å grave, levere og montere apparatene i kalenderuke 40. Pristilbudet er omtrent 600.000 (hvor av 200.000kr 

dekkes av tilskudd fra USBL Miljøfond). MU har i samarbeid med firmaet og styret tatt hensyn til tomten og terrenget når det gjelder planlegging av apparater og materialvalg, og planlagt plassering av apparatene. Firmaet vil sørge for at HMS kravene oppfylles hva angår plassering og fallunderlag og sikkerhetssoner. Naturlig bark velges som underlag for at det skal gli mest mulig inn i miljøet. Det settes opp en infotavle med bl.a. tips til trening. Vi gleder oss til de mulighetene Aktivitetsplassen gir alle beboere.

Det er avtalt med styret at samtidig, som firmaet er her for å etablere Aktivitetsplassen, vil de montere en ny huske på blått felt, som erstatning for den, som ble fjernet for noen år siden pga. den holdt ikke HMS krav.

Dersom det er noen spørsmål, er det bare å henvende seg til MU. 

Med vennlig hilsen Miljøutvalget

Dana Stene (blått), Kristian Franer (grønt), Hanne Botnen (hvitt) og Yngve Hilmo (rødt).  

Kontroll av ventilasjonsanlegg

Det ble i februar foretatt kontroll og rens av ventilasjonsanlegget i borettslaget. Det var da enkelte andeler som ikke ble kontrollert, og styret har engasjert PowerClean til å foreta kontroll her, for å få fullstendig oversikt over anlegget, gjennomført rens og avdekket eventuelle avvik. Kontrollen vil bli gjennomført 22. oktober, og PowerClean tar kontakt med dem det gjelder i den forbindelse. 

Det har i etterkant av forrige kontroll kommet enkelte tilbakemeldinger på økt støy og andre avvik. Styret følger opp dette med bistand fra PowerClean og eventuelle samarbeidspartnere. 

Pass godt på gjenstandene deres! 

Styret har fått melding fra beboer på hvitt som opplevde at låst elsykkel plassert utenfor boligen ble stjålet for et par uker siden. Vi oppfordrer alle til å passe på og sikre gjenstandene sine, i tilfelle det er tyver på ferde i området. 

Hilsen Styret