Etablering av Aktivitetsplass

På generalforsamlingen i juni i år ble det besluttet at planen om Aktivitetsplass skal realiseres. Deretter fikk alle andelseiere mulighet å svare på et spørreskjema og komme med innspill. På bakgrunn av svarene ble planene justert og konkretisert i samarbeid med firmaet Klatrebarna, som ble valgt til å lage Aktivitetsplassen. Det blir et stativ for egenvekt-trening, elipsemaskin, 2 snurre lekeapparater, lang sklie og en morsom hinderløype. 

Det er vektlagt at målet med Aktivitetsplassen er å tilrettelegge for aktivitet, trening, lek og rekreasjon for større barn, ungdom, voksne og eldre i borettslaget. Formålet er også at plassen kan bidra til å styrke trivsel, samhold og fellesskap på tvers av generasjoner, og fremme fysisk og psykisk helse for beboerne. 

Det planlegges at Klatrebarna og deres samarbeidspartnere starter arbeidet med å grave, levere og montere apparatene i kalenderuke 40. Pristilbudet er omtrent 600.000 (hvor av 200.000kr 

dekkes av tilskudd fra USBL Miljøfond). MU har i samarbeid med firmaet og styret tatt hensyn til tomten og terrenget når det gjelder planlegging av apparater og materialvalg, og planlagt plassering av apparatene. Firmaet vil sørge for at HMS kravene oppfylles hva angår plassering og fallunderlag og sikkerhetssoner. Naturlig bark velges som underlag for at det skal gli mest mulig inn i miljøet. Det settes opp en infotavle med bl.a. tips til trening. Vi gleder oss til de mulighetene Aktivitetsplassen gir alle beboere.

Det er avtalt med styret at samtidig, som firmaet er her for å etablere Aktivitetsplassen, vil de montere en ny huske på blått felt, som erstatning for den, som ble fjernet for noen år siden pga. den holdt ikke HMS krav.

Dersom det er noen spørsmål, er det bare å henvende seg til MU. 

Med vennlig hilsen Miljøutvalget

Dana Stene (blått), Kristian Franer (grønt), Hanne Botnen (hvitt) og Yngve Hilmo (rødt).