Grøntareal

GRØNTAREALER – TRÆR, BUSKER
Referanse: Husordensregler §6 og §11
Trær/busker, som er plantet av de enkelte beboere langs stikkveier og gangstier, skal til enhver tid beskjæres/klippes, slik at ferdsel ikke hemmes. Dette vil bl.a. bety at rekkverk langs gangstiene skal være frie, slik at man kan støtte seg på dem.

For øvrig oppfordres alle beboere om å ta ansvar for sitt umiddelbare nærområde. Dette betyr å klippe plen og luke litt på opparbeidet fellesarealer, som grenser opp mot ens egen lille «teig».

Gjeldende regler for felling av trær og busker

Felling, topping og tynning av trær på borettslagets fellesarealer skal søkes styret skriftlig. Med hjelp av merking og ev. skisser, skal det angis hvilke trær som ønskes felt eller toppet. Søknaden skal være begrunnet. Søker sender samtidig varsel om søknad til de husstander som grenser til det aktuelle området.

Det er viktig å ivareta helheten i området mht. trær og beplantning for øvrig. Styret vil derfor ikke vurdere felling av ett og ett tre, men samle opp innkomne forslag og gjøre en totalvurdering, slik som i 96/97. Dette innebærer også befaring med interesserte beboere og vurdering av anleggsgartner eller landskapsarkitekt.

Følgende tre prinsipper gjelder ved vurderingen:

Ivareta områdets naturlige karakter

Skjerming mot innsyn

Krav til sol og lys

Styret tar endelig stilling og fatter vedtak. Det synes hensiktsmessig å gjøre en totalvurdering ca. hvert 5.år.