Styret

Fra 20. juni 2017 foretrekker vi at epost-henvendelser til styret og styremedlemmer i hovedsak går til borettslagets mailadresse; akebakkeskogen@gmail.com. Dette av arkiveringshensyn, samt at det i de fleste tilfeller gir raskest behandling. Enklere spørsmål og mer «uformelle» henvendelser kan foretas direkte til den enkelte.

Dagens styre:

NavnAnsvarsområdeHusnrValgtKontaktinformasjon
Styreleder:
Gina Kristiansen
Drift
Kontakt med forretningsfører
Styret informerer
Korrespondanse
Styreinnkalling
Utadrettet virksomhet
Økonomi  
Brøyting/strøing
Kabel –TV
Fremleieansvarlig
-2019akebakkeskogen@gmail.com

93626557
Linn Furuvald NæssForsikring/skader
Parkeringstildeling
Husordens-/dyreholdregler
Miljø – kontakt med miljøutvalget
Brannsikring
HMS
Renovasjon
162019linn.furuvald@gmail.com

90979832
Sidsel VatneSamme som Linn49B2018sidselvatne@gmail.com

91510448
Peter EhrstedtUtbyggingssaker
Utvendig/innvendig vedlikehold
Kontakt med vaktmester
55A2019p-ehrs@online.no

97468301
Einar SaltnesSamme som Peter, samt hjemmeside78A2018einarsaltnes@yahoo.no

93040408

Varamedlemmer:

  • Mimmi Walker Tyrihjell (rødt felt)
  • Karl-Inge Eidsvik (hvitt felt)
  • Rune Groven (blått felt)

Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på to år, mens varamedlemmer velges for ett år (ref. vedtektene).

Administrativt

Forretningsfører:

USBL
Arbeidersamfunnets Plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo Tlf.: 22 98 38 00
Telefax: 22 98 38 01

Vår korrekte fakturaadresse er viktig å bruke:

Akebakkeskogen borettslag
c/o fakturamottak BBL Usbl
PB 4391, Vika
8608 Mo i Rana

Boligselskapets revisor er KPMG AS