Valgkomitéen

Valgkomité 2017-2018

Medlem Vara(et år) Felt
Hanne Haugvaldstad (2019) (ingen valgt) Grønt
Øystein Høgsand (2018) (ingen valgt) Rødt
Aleksander Holten (2019) (ingen valgt) Blått
Ketil Rakkestad (2018) Jon Fanebust Hvitt

Retningslinjer for valgkomité

1.    Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen.

2.    Valgkomiteen skal ha en bred sammensetning, ha representanter fra begge kjønn og fortrinnsvis en representant fra hvert felt i borettslaget.

3.    Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til de verv som skal besettes ihht vedtektene. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene er kjent med omfanget av arbeidet i de ulike verv.

4.    Valgkomiteen skal innstille på honorarer til Styret og Miljøutvalget.

5.    Valgkomiteen skal tilstrebe å sikre at alle felt i borettslaget er representert, samt ivareta ønsket om en lik kjønnsmessig fordeling blant de kandidatene som foreslås.

6.    Valgkomiteens innstilling bør foreligge senest 1 måned før Generalforsamlingen, og sendes ut sammen med øvrige sakspapirer.

7.    Valgkomiteens leder – eller en annen representant for valgkomiteen – møter på Generalforsamlingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *